ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви уведоми за това как Lactalis Bulgaria използва вашите лични данни като администратор на лични данни, а също и за това как бихте могли да променяте своите предпочитания и настройки във връзка с това използване.

Какво регламентират тези Правила за поверителност

От 25.05.2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и неговата цел е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Негова цел също е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да се създаде повече сигурност срещу злоупотреби и опити за злоупотреби с личните данни на всеки един от нас. Всички данни, с които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Новият регламент е свързан с редица изисквания, които Lactalis Bulgaria прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

– да ви информираме какви ваши лични данни използваме;

– да ви информираме защо ги използваме;

– да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.

– да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели, за да имате повече свобода.

– да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.

– да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.